Opleiding
 
JJIC staat voor onderwijs op maat.
De instelling beschikt over een interne school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok-school), onder regie van het RK- schoolbestuur. Tevens heeft de instelling onder eigen verantwoordelijkheid een voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in de vorm van een Interne Technische Opleiding, met een aabod in hout bewerken en nog op kleinschalige wijze ecotechniek.
 
In de observatieperiode wordt de beginsituatietoets gemaakt om na te gaan waar de competenties liggen.
Developed with QwikZite (version 1.12)