Vakopleiding
Naast de basisschool heeft de JJIC een interne vakopleiding. Deze biedt individueel technisch onderwijs voor jongeren die de ZMOK basisschool hebben afgerond of de leeftijd hebben voor het voortgezet onderwijs. Het gaat in het bijzonder om de jongeren die in aanmerking komen voor AGO onderwijs, maar die omwille van hun gedragsprobleem en/of –stoornis en hun leerachterstand, niet naar het AGO kunnen. De vakopleiding voorziet momenteel in ambachtelijke opleiding:  houtbewerking. Beroepsonderwijs sluit aan op de beperkingen van de leerlingen. Het bereidt hen ook voor op instroom op de arbeidsmarkt.
Developed with QwikZite (version 1.12)