Welkom bij JJIC.

De JJIC is een residentieel (her)opvoedingsinstituut dat zich richt op het vergroten van het toekomstperspectief van de jongeren van de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba van tien jaar en ouder die door de rechter in het internaat zijn geplaatst. Daarbij gaat het om onder toezichtstelling (OTS), om een strafrechtelijke maatregel, de terbeschikkingstelling van de regering, kortweg TBR of een PIJ-maatregel( plaatsing in een inrichting voor jeugdigen). De PIJ-maatregel is in de plaats gekomen van de jeugd-tbr.
 
 
 
Grondbeginsel JJIC:
 
Alle jongeren hebben recht op opvoeding, alle ouders hebben recht op ondersteuning daarbij !
 
De JJIC helpt jongeren met ernstige gedragsstoornissen hun kansen te benutten om een maatschappelijk aanvaard bestaan te kunnen bouwen. Het personeel van de JJIC is daarin een toegewijd begeleider en behandelaar.
 
De JJIC biedt, als onderdeel van een langer zorgtraject, residentiële zorg en gedwongen hulpverlening. De JJIC is daarin een goede uitvoerder van gesloten crisisinterventie, diagnostiek, opleiding en behandeling voor de geplaatste jongeren.
 
Naast de jongeren met een OTS-maatregel of TBR-maatregel verblijven in de JJIC ook jongeren in voorhechtenis en jongeren met een PIJ maatregel.PIJ staat voor plaatsing in een inrichting voor jeugdigen.
 
We leveren hiermee bijdrage aan de veiligheid van de samenleving en de individuele jongere.
(02-11-2014)
Developed with QwikZite (version 1.12)