Vervolg onderwijs.
 
Sinds 2013 heeft JJIC  een VSBO klas die onder DOS valt. De jongeren van JJIC die voor VSBO slagen en die niet naar een externe school kunnen gaan kunnen de eerste twee leerjaren intern volgen. In kleine groepen wordt er lesgegeven zodat gedragsmoeilijke jongeren ook de kans krijgen om onderwijs op hun niveau te volgen. In 2014 is er een afdeling AGO bij gekomen.
Developed with QwikZite (version 1.12)