Betrokken instanties
Officiële instanties die de kinderrechter kunnen adviseren om een jongere in de JJIC te plaatsen, zijn de voogdijraad en gezinsvoogdijinstelling (GVI) op Curacao.
Op voordracht van het Openbaar Ministerie kunnen jongeren via een voorlopige hechtenis in de JJIC worden geplaatst. De strafrechter kan een PIJ maatregel uitspreken en plaatsing in de JJIC gelasten.
Developed with QwikZite (version 1.12)