Geschiedenis
Sinds de oprichting van het GOG in 1949 tot 1 juli 1980, was het beheer van het internaat in handen van de congregatie van Broeders van O. L. Vrouw van Lourdes, beter bekend als de Broeders van Dongen.
Reeds in 1938 benaderde de regering van de Nederlandse Antillen de Congregatie met het verzoek tot hulp, maar door de oorlogstoestand in Europa werden de besprekingen opgeschort tot 1945.
2 mei 1949 aanvaardt de congregatie haar taak en vindt de officiële opening plaats door Gouverneur Peters.
Op zeer bescheiden wijze wordt begonnen met 4 broeders en in juni 1949 worden de eerste jongens die door de Rechter ter beschikking van de Regering zijn gesteld in het GOG geplaatst.
De leefruimte bestaat uit een voormalig paviljoen van Rustoord (Klinika Capriles) dat door een hoge muur gescheiden is van de buitenwereld.
In de beginjaren bestond het programma voornamelijk uit tuinwerken. De jongeren konden naar de vakopleiding houtbewerken en metaalbewerken.

Tevens werd er getracht gedragsfouten te corrigeren door het bijbrengen van discipline en het wekelijks beoordelen van de pupillen v.w.b. hun gedrag en ijver. Kontakten met de families en buitenwereld bleven vooralsnog uiterst beperkt.
1 september 1964 werd in een dringende behoefte voorzien v.w.b. het lager onderwijs van de jongens. Dit moest individueel gericht zijn en aangepast aan elke jongen afzonderlijk.
Een zeer belangrijke ontwikkeling betreft de Antillianisering van het personeel die reeds in 1959 begon.
Developed with QwikZite (version 1.12)