Gesloten afdeling
 
De gesloten afdeling ook gelegen te Brudernan di Dongen 1 is speciaal voor jongeren met ernstige gedragsstoornissen die het best gebaat zijn bij een aanpak binnen een gesloten setting.
 
Antisociaal gedrag, al dan niet in de vorm van een delict, komt vaak voort uit een gebrek aan vaardigheden. Deze jongeren kunnen sterk de neiging vertonen om weg te lopen.
 
Het verblijf binnen een Gesloten Afdeling dient dan ook gezien te worden als een manier om de jongeren zo lang mogelijk de nodige hulp te kunnen bieden.
 
Verschillende cursussen, trainingen worden intern georganiseerd.
Developed with QwikZite (version 1.12)