Maatschappelijk werk
 
De maatschappelijkwerker is het eerste kontakt tussen de jongere en de instelling.
 
De afdeling maatschappelijk werk verzorgt de opname en het ontslag van de jongeren met zowel sociale problemen als van de groep die in aanraking is gekomen met justitie.
 
Hun voornaamste taak is waarborgen van het welzijn van de aangemelde jongeren alsmede hun individuele begeleiding en hun gezin gedurende hun verblijf in de JJIC.
 
De maatschappelijkwerkers kunnen tevens gezinsvoogd zijn; zij zorgen ervoor dat elke jongere samen met hun gezin zo goed mogelijk voorbereid/'empowered' is om naar huis, alternatief pleeggezin of semi-zelfstandig wonen, in de maatschappij terug te keren.
 
Nazorg
 
De maatschappelijkwerkers verzorgen de nazorg tot 1 jaar na ontslag uit JJIC.
Developed with QwikZite (version 1.12)