Missie van de JJIC
Heropvoeding van jongeren door:
 • Stimuleren van maatschappelijk aanvaardbaar gedrag
 • Ontplooien van talent en versterken van competentie
 • Bevorderen van cognitieve ontwikkeling door onderwijs op maat
 • Het op indicatie bieden van specialistische hulp
 • Bevorderen van ouder-kind relatie
 • Psychodiagnostisch onderzoek
 • Psychologische interventies

Een van de methodes die de JJIC hanteert is het sociologisch model. Drie belangrijke aspecten hiervan zijn:
 • Positieve normencultuur
 • GGI
 • Positieve jongerengroep, Grupo Kibrahacha

Voor elke jongere wordt een persoonlijk begeleidingsplan opgesteld. De holistische aanpak is gericht op het verbeteren van zowel het lichamelijk, sociaal, geestelijk, materieel als het cultureel welzijn van de jongere. Afhankelijk van de gedragsproblematiek worden verschillende interventies gedaan en uiteenlopende methodes toegepast.
 
 
Visie JJIC:
In het jaar 2020 is de JJIC een veilig, succesvol, correctie-instituut gebaseerd op internationaal aanvaardbare normen en met een gezond pedagogisch klimaat dat zowel de geplaatste jongeren als het personeel motiveert om het beste uit zichzelf te halen ter realisering van de volgende doelstellingen:
 • vergroting van de toekomstperspectief van de geplaatste jongeren
 • persoonlijke ontplooiing en werksatisfactie van het personeel
 • voldoening van de gemeenschap van Curaçao.

 

Developed with QwikZite (version 1.12)