Over JJIC
 
In de Nieuwe Bestuurlijke Organisatie van het land Curaçao en daaruit voortvloeiende Businessplan van het Ministerie van Justitie wordt gesproken van Justitiele Jeugdinrichting Curaçao (JJIC) in plaats van het Gouvernements Opvoedings Gesticht (GOG).
De JJIC is als onderdeel van de Regering van Land Curaçao vallende onder de sector Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie onlosmakelijk verbonden aan diens visie en missie. Ook het verdrag inzake rechten van het kind en het mensenrechten verdrag vormen de grondslagen voor de vormgeving van de visie van de JJIC.
.
 
 
Developed with QwikZite (version 1.12)