Psychologische begeleiding
De aan de JJIC verbonden psychologen van verschillende instellingen verrichten psychodiagnostisch onderzoek om afwijkend gedrag te kunnen verklaren. De psychologische begeleiding van de psychologen is richtinggevend voor doelstellingen, vorm en interventies. Indien nodig verwijzen de psychologen een jongere door naar specialistische behandelaars of vaktherapeuten.
Developed with QwikZite (version 1.12)