Stage mogelijkheden
 
Tot nu toe heeft de JJIC het beleid gehad om stagiaires de kans te geven ervaring op te doen in de JJIC.
De praktijkstage is bedoeld om je theoretische kennis om te zetten in de praktijk, waarbij je kunt laten zien dat je op den duur zelfstandig kunt functioneren.
 
Het gaat hier vooral om de studenten die de volgende opleiding volgen:
  • MBO-Sociaal Pedagoisch werker niveau 4
  • HBO-Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
  • HBO-Pedagogiek
  • HBO-Maatschappelijkwerk
  • HBO- non verbale therapieen (oa. Psychomotorische Therapie, Muziek therapie, creatieve therapie ect.)
De algemene doelstellingen van de stageperiode in de JJIC zijn als volgt:
  • Het verkrijgen en vergroten van kennis, inzicht en vaardigheden die voor de beroepsuitoefening nodig zijn.
  • Het zich eigen maken van taken en vaardigheden .
  • Inzicht krijgen in de grondhoudingsaspecten
  • De student in de gelegenheid stellen om de relatie tussen theorie en praktijk te herkennen en daarmee om te gaan.

.
Studenten die hun stageperiode in de JJIC willen doorlopen dienen hun aanvraag minimaal 6 maanden van te voren in te dienen bij de stagecoordinator van de JJIC.

 

Developed with QwikZite (version 1.12)