Vakopleiding
 
Naast de GO en VSBO heeft de JJIC een interne vakopleiding. Deze biedt individueel technisch onderwijs voor jongeren. Het gaat in het bijzonder om de jongeren die AGO onderwijs volgen. De vakopleiding voorziet momenteel in ambachtelijke opleiding:  Houtbewerking.
Beroepsonderwijs sluit aan op de beperkingen van de leerlingen. Het bereidt hen ook voor op instroom op de arbeidsmarkt.
Developed with QwikZite (version 1.12)